Lægehusets linksamling

Siden er under opbygning og vil løbende blive opdateret

Influenza nyt

Epi-nyt

Sundhed.dk – sundhedsfagligt

Lægemiddelkataloget online

Statens seruminstitut

Oversigt over sygehusene i region Sjælland

Attestfortegnelsen

 

Datafangst

Klinikkens kvalitetsdata

 

Faglige vejledninger – forløbsbeskrivelser     mv

DSAMs kliniske vejledninger.

Giftlinjen.

Lægehåndbogen.

MediBOX – Medicinsk viden for Almen Praktiserende Læger.

SportNetDoc.

 Antikoagulansbehandling

Inberetninger – UTH – bivirkninger –     erhvervssygdomme – arbejdsulykker

Arbejdsulykke,  anmeldelse af.

Bivirkning ved medicin  eller vaccination, indberetning af.

Erhvervssygdomme –  elektronisk anmeldelse af

UTH med medicinsk udstyr

UTH med patienter (DPSD)

 

Information fra Region Sjælland

Praksisinfo

Region Sjællands henvisningsadresser og lokationsnumre

Praksisinformation fra sundhed.dk fra region Sjælland

 

IT

LRA  administration

Virk.dk

e-boks

Novax

 

 

Kommunerne, information fra

Sundhedstilbud fra Holbæk kommune

 

Laboratorieområdet

Laboratorievejledning

Skup – Afprøvning af laboratorieudstyr

 

Lægevagt

Vagtinfo – samleopgørelser

 

Medicin

Basislisten

Medicin-it

Indlægsseddel.dk

Institut for Rationel Farmakoterapi

Interaktionsdatabasen.dk

Medicin.dk – Lægemiddelhåndbogen

 

Nyheder

Dagens Medicin

Nyhedsbreve fra sundhed.dk

Nyhedsbreve fra Sundhedsstyrelsen

 

Sundhed.dk

Klinikadministration

Linkportal

Patientdata

Support til sundhed.dk

 

Sygehuse

 

Uddannelse

DGE – Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse

Logbog – for tutorers evaluering af uddannelseslæger

Regionens efter- og  videreuddannelse.URL

Tutorlæge i region Sjælland

 

 

Udvalg, enheder og organisationer

DAK-E Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed

DSAM – Dansk Selskab for Almen Medicin

Lægeforeningen –  www.læger.dk

Lægeforeningens vejviser

 

Vaccination

Rejsevaccination – Statens seruminstitut