Uddannelseslæge

Klinikken begynder at have uddannelseslæger fra oktober 2013.

Vi kan have uddannelseslæger på forskellig uddannelsesniveau:

Klinisk Basisuddannelse – er nyuddannede lægers obligatoriske praktiske år, inden de kan få selvstændig autoristation.

Introduktionsuddannelse – er en 6 måneders introduktionsstilling til specialet almen medicin.

Hoveduddannelse – er speciallægeuddannelse til at blive praktiserende læge -speciallæge i almen medicin. Dette er en uddannelse af 4½ års varighed efter klinisk basisuddannelse og introduktionsuddannelse.

 

 Lægerne

 

Læge Elizabeth Petersen skal arbejde i lægehuset fra den 7/4-2015 til den 30/9-2015.

Elizabeth skal arbejde på lige fod med husets øvrige læger som led i hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Elizabeth har været ansat i lægehuset i Havdrup og på Køge sygehus

 

Tag godt imod Elizabeth

EP

 

 

 

Læge Maj Vadskjær Hjordt Hansen skal arbejde i lægehuset fra den 1/10-2014 til den 31/3-2015.

Maj skal arbejde på lige fod med husets øvrige læger som led i hendes uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Maj har været ansat hos en anden praktiserende læge i Gentofte, derudover har  hun tidligere været ansat på medicinsk afdeling og akutmodtagelsen på Gentofte hospital.

Tag godt imod Maj

Maj VH Hansen billede