Uddannelseslæge

Klinikken begynder at have uddannelseslæger fra oktober 2013.

Vi kan have uddannelseslæger på forskellig uddannelsesniveau:

Klinisk Basisuddannelse – er nyuddannede lægers obligatoriske praktiske år, inden de kan få selvstændig autoristation.

Introduktionsuddannelse – er en 6 måneders introduktionsstilling til specialet almen medicin.

Hoveduddannelse – er speciallægeuddannelse til at blive praktiserende læge -speciallæge i almen medicin. Dette er en uddannelse af 4½ års varighed efter klinisk basisuddannelse og introduktionsuddannelse.

 

 Lægerne

Vi har pt. ingen uddannelseslæge.